Δήμος Μήλου

Την ανάγκη “έξυπνης” διαχείρισης, προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση της υπηρεσίας δεματοποίησης απορριμμάτων, χωρίς να χρειαστεί πολύμηνη αναμονή έως την υπογραφή της ανάθεσης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου.

Το μεγάλο “κενό” που δημιουργείται από τη δημοπράτηση με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, έως και την υπογραφή της ανάθεσης και τη λειτουργία του δεματοποιητή από τον ανάδοχο, προσπαθεί να αποφύγει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μήλου, με την υπηρεσία, να προτείνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, έως ότου τελεσφορήσει ο ανοικτός, ώστε ο δεματοποιητής να συνεχίσει τις εργασίες ομαλά, χωρίς να διακόψει τη λειτουργία του, ένα ενδεχόμενο που εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, ωστόσο, μέσα από την εισήγηση, αναδείχθηκαν και τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, που αντιμετωπίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μήλου, παρά την ενίσχυση του δημοτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, μέσα από την προκήρυξη 3Κ.

Σύμφωνα με την εισήγηση, την οποία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε ο Πρόεδρος, κ. Φραγκίσκος Ζούλιας, σημειώνεται, ότι στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Μήλου, υπηρετούν τέσσερις εργάτες καθαριότητας και πέντε οδηγοί. Με την προκήρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ, αναμένεται να προσληφθούν συνολικά επτά εργάτες καθαριότητας και συγκεκριμένα δύο οδηγοί, ένας διοικητικός υπάλληλος και ένας μηχανοτεχνίτης. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη τριών εργατών και δύο οδηγών από το προσωπικό της 3Κ.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, το παραπάνω προσωπικό και εξοπλισμός, που αυτή τη στιγμή διαθέτει ο Δήμος, δεν επαρκούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, τον καθαρισμό κοιμητηρίων και λοιπών υποχρεώσεων του Τμήματος Καθαριότητας.

Κατά τους μήνες αιχμής, απαιτούνται δύο μεγάλα και δύο μικρά απορριμματοφόρα σε καθημερινή βάση. Συνολικά, το προσωπικό που απαιτείται για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι έξι οδηγοί και δώδεκα εργάτες. Επιπροσθέτως, απαιτούνται οδηγοί και εργάτες για τη μεταφορά ογκοδών αντικειμένων, καθώς και για την καθαριότητα παραλιών και δρόμων. Οι ανάγκες της θερινής περιόδου καλύπτονται με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (οδηγοί – εργάτες). Κατά τους μήνες που δεν θεωρούνται αιχμής, απαιτούνται σε καθημερινή βάση ένα μεγάλο και ένα μικρό απορριμματοφόρο. Συνολικά, το προσωπικό που απαιτείται για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι τρεις οδηγοί και έξι εργάτες. Επιπροσθέτως, απαιτούνται οδηγοί και εργάτες για τη μεταφορά ογκοδών αντικειμένων, καθώς και για την καθαριότητα δρόμων. Κατά την περίοδο αυτή, το προσωπικό κάνει χρήση της ετήσιας άδειας, καθώς κατά τους μήνες αιχμής δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Σημειώνεται δε, πως οι αναμενόμενες προσλήψεις επιπλέον επτά εργατών δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και δεν επαρκούν για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων.

Έμπειρο και έντεχνο προσωπικό που... δεν υπάρχει

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, εκτός από της συλλογής και μεταφοράς των σχετικών στερεών αποβλήτων, οφείλει να λειτουργεί και την υφιστάμενη μονάδα δεματοποίησης αυτών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται έμπειρο και έντεχνο προσωπικό, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δεματοποίηση των απορριμμάτων με τα μηχανήματα που υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση χορήγησης άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης της μονάδας, για τη λειτουργία της απαιτούνται ένας εργάτης καθαριότητας και δύο χειριστές μηχανημάτων, με τις αντίστοιχες άδειες χειρισμού. Οι εργάτες που υπηρετούν στο Δήμο και εκείνοι που αναμένεται να προσληφθούν δεν επαρκούν και στην Υπηρεσία Καθαριότητας δεν υπηρετεί κανένας χειριστής μηχανημάτων.

Ο τελευταίος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου καταρτίστηκε και δημοσιεύτηκε το έτος 2013, χρονολογία που δε λειτουργούσε ο δεματοποιητής και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν προβλεφθούν οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία του. Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση αλλαγής του ΟΕΥ, ώστε να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις στο Τμήμα Καθαριότητας, είναι χρονοβόρες και μέχρι την ολοκλήρωσή τους είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί η μονάδα δεματοποίησης του Δήμου.

Οι εργασίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του δεματοποιητή, η υπηρεσία τονίζει, ότι είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε εργολάβο η λειτουργία του, καθώς πρόκειται για λόγους δημόσιας υγείας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, αναλυτικά, είναι αυτές που αναφέρονται στη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη λειτουργία της μονάδας με σκοπό τη συμπίεση των απορριμμάτων, την περιτύλιξη με ειδικό υλικό, τη δεματοποίησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη στεγανοποίησή τους και η μεταφορά τους σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

Το προσωπικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι:

*Χειριστής δεματοποιητή, ο οποίος θα εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες για τη δεματοποίηση των απορριμμάτων, με χρήση ειδικού μηχανήματος και θα απασχολείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

*Εργάτης, ο οποίος θα συνεπικουρεί στις εργασίες δεματοποίησης και περιτύλιξης και θα απασχολείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

*Χειριστής μηχανημάτων bobcat ο οποίος θα εκτελεί τις εργασίες μεταφοράς των συσκευασμένων δεμάτων, από το μηχάνημα περιτύλιξης, προς τους χώρους, με τη χρήση του ειδικού περονοφόρου οχήματος κλαρκ, καθώς και το χειρισμό του μικροφορτωτή bobcat, κατά τη διάρκεια τροφοδότησης του δεματοποιητή.

*Τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επίσης, πρέπει να γίνεται συντήρηση, γρασάρισμα, έλεγχος λαδιών, καθημερινός καθαρισμός μονάδος με πλυστικό μηχάνημα στο τέλος της εργασίας και κατ' ελάχιστο μηνιαία απολύμανση του εξοπλισμού της μονάδας, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα λειτουργίας, παρουσία τρωκτικών, ερπετών κ.α.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, το κόστος της ετήσιας λειτουργίας ανέρχεται σε 145.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με συνέπεια να απαιτούνται διαδικασίες ανάθεσης ανοιχτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπηρεσία, «δεδομένης της άμεσης λειτουργίας του, καθώς υπάρχουν λόγοι υγείας, θεωρούμε πως θα πρέπει παράλληλα, να γίνουν εργασίες ανάθεσης της λειτουργίας του δεματοποιητή έως το όριο του συνοπτικού διαγωνισμού, μεχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής της σύμβασης του ανοιχτού διαγωνισμού, αφού οι διαδικασίες ανάθεσης του συνοπτικού είναι συντομότερες».

Πηγή: koinignomi.gr

Σχετικό θέμα: