Δήμος Μήλου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 51888/ΓΔ4 (ΦΕΚ 1739/Β/06.05.2020) καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ξεκίνησαν τα μαθήματα στις τάξεις της Γ΄ Λυκείου του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Μήλου, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μήλου  στα πλαίσια εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη μαθητών και διδασκόντων, όπως και για την  αποφυγή διασποράς του κορονοΐού, προέβη στις εξής ενέργειες προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες προφύλαξης για την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19

*Προμήθεια ατομικών βαμβακερών πλενόμενων μασκών (2 για κάθε μαθητή και καθηγητή) με σκοπό την προαιρετική τους χρήση κατά τη διάρκεια παραμονής των παιδιών στο χώρο του σχολείου.

*Τοποθέτηση 40 επιτοίχειων συσκευών αντισηπτικού υγρού, για τακτική απολύμανση των χεριών  μαθητών και καθηγητών.

*Προμήθεια 100 μασκών μίας χρήσης, για  κάθε περίπτωση ανάγκης.

*Προμήθεια 500 τεμ. γαντιών μίας χρήσης, για όπου καθίσταται απαραίτητο.

*Προμήθεια 200 λίτρων ανταλλακτικού αντισηπτικού υγρού, για γέμισμα των επιτραπέζιων και επιτοίχειων συσκευών.

*Απολύμανση όλων των χώρων στέγασης των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ειδικό Γεωπόνο και επανάληψη αυτής  κατά την ερχόμενη εβδομάδα.

Η συνολική δαπάνη όλων των παραπάνω μέτρων και μέσων προφύλαξης της διάδοσης του κορονοΐού στη μαθητική κοινότητα καλύφθηκε από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε στα ως άνω σχολεία, 18 λίτρα επιτραπέζιου αντισηπτικού υγρού.

Σας κάνουμε γνωστό ότι με την έναρξη λειτουργίας όλων των τάξεων Λυκείων και Γυμνασίου της Μήλου, ο Δήμος θα διαθέσει 2 ακόμη καθαρίστριες οι οποίες θα ενισχύσουν τις  υπάρχουσες σχολικές καθαρίστριες στο έργο τους,  ώστε η απολύμανση και η υγιεινή των χώρων των σχολείων να είναι η βέλτιστη δυνατή.

Στεκόμαστε δίπλα σας και ενημερώνουμε τους μαθητές, διδάσκοντες, γονείς και κηδεμόνες της Μήλου ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται αδιάλειπτα ώστε  να παρέχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της πρόληψης διάδοσης της πανδημίας από το νέο κορονοΐό  Covid -19.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Μήλου

Μάλλης Νικόλαος