Δήμος Μήλου

dimotiko1018

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου, ψήφισε κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις, υπ’ αριθμόν 209/05.11.18 για τα ανταποδοτικά τέλη και υπ΄αριθμόν 220/07.12.18 για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019.

Ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος στα 13.352.459,01€ όπως αναφέρεται και στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 1110/28.11.18 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στους κωδικούς του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις από τα Υπουργεία, το Τεχνικό πρόγραμμα και τα ανταποδοτικά (δημοτικά τέλη) που εισπράττει ο Δήμος από τους συνδημότες του.

Για ενημέρωση σας τα δημοτικά τέλη είναι:

α. Νερό - 1,50€/m3 + ΦΠΑ

β. Αποχέτευση – 0,50€/m3 κατανάλωσης νερού + ΦΠΑ

γ. Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισμός:

   Oικιακό 1,14€/m3,     

   Eπαγγελματικό 2,53€/m3 & Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 4€/m3.                                                 

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης στην εισήγηση του για την ψήφιση του προϋπολογισμού ανέφερε:

Η Οικονομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3086/Β/27.07.18) συνέταξαν του προϋπολογισμό, ο οποίος έχει την θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και την κατά πλειοψηφία έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοτική Αρχή Μήλου, παρά τις δραματικές περικοπές των χρηματοδοτήσεων στους Δήμους, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ορθολογική διαχείριση των οικονομικών και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, διατηρεί για ακόμη μια χρονιά, χωρίς καμία αύξηση τα ανταποδοτικά τέλη.

Έχουμε ένα Δήμο οικονομικά ισχυρό με κοινωνικό πρόσωπο που συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, με  γνώμονα την ευημερία του τόπου και το συμφέρον των δημοτών μας.