Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) εργατών καθαριότητας και δύο (2) οδηγών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 5μηνης διάρκειας. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 06/06/2016 σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1/2016 Δήμου Μήλου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον Δήμο Μήλου.

Πληροφορίες: Νίνος Κωνσταντίνος

Τηλ.:2287360122