Δήμος Μήλου

plathiena2016

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Μήλου ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως 11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός, προφορικός, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις περιοχές:

Α) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ ,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.232,00ΕΥΡΩ

Β) ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ.,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

Γ) ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΔΕΚΑ (10,00) τ.μ.,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 872,00ΕΥΡΩ

Δ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ. ,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

Ε) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ.,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 632,50ΕΥΡΩ

Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού και λήγει την 30/04/2017.

Αναλυτικά η διακήρυξη...