Μήλος

Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου σας ενημερώνει ότι η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μελέτη με τίτλο: «Λιμενική Μελέτη Προγραμματικού Σχεδιασμού Λιμένα Αδάμαντα ν. Μήλου ΜΑSTER PLAN» θα παραταθεί έως και την Δευτέρα 14 Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος με το σχέδιο και την τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων στην θαλάσσια ζώνη, βρίσκεται στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα Αδάμαντα από Δευτέρα έως και Παρασκευή (10:00 – 14:00).

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς και χρήστες λιμένα καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να προσέλθει για να ενημερωθεί και να καταθέσει την άποψή του.

Σχετικό άρθρο: