Δήμος Μήλου

Εν όψει των εορταστικών ημερών του Πάσχα, παρακαλούνται οι δημότες Μήλου να ΜΗΝ εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά, οικοδομικά υλικά, κλπ) σε εξωτερικούς χώρους ή σε κάδους συλλογής οικιακών απορριμάτων.


Για την αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Μήλου, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

  • Τα οικιακά απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται εντός των κάδων αποκομιδής, συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους (σακούλες σκουπιδιών), πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου. Για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική του νησιού, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιώνέξω από τους κάδους αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης.
  • Τα ογκώδη απορρίμματα παραλαμβάνονται από τον Δήμο, μόνον εφ' όσον διαθέτει τα μέσα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας και αφού καταβληθεί υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθός του. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτησή τους σε σημεία που δεν έχουν υποδειχτεί από τον Δήμο.
  • Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων), εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.
  • Δε θεωρούνται απορρίμματα, άχρηστα ή αδρανή υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες τα οποία απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα καθώς και η τοποθέτηση τους σε οδούς, πεζοδρόμια ή ακάλυπτους χώρους.
  • Κάθε παράβαση των ανωτέρω ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ με πρόστιμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας (Α.Δ.Α.: 6Φ9ΗΩΚΩ-ΜO2).

Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ

Δήμος Μήλου