Δήμος Μήλου

Μετά την ολοκλήρωση του free WiFi στο Αεροδρόμιο Μήλου, ο Δήμος Μήλου τοποθέτησε την πρώτη οθόνη touch (αφής). Η οθόνη μεταδίδει διαδραστικά το τουριστικό portal του Δήμου Μήλου, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού μας.

Δήμος Μήλου