Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 14 Ιουνίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής αφαλατωμένου νερού 1000 m3 με την νέα δεξαμενή αποθήκευσης νερού του Δήμου μας 2000 m3, για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών κατανάλωσης νερού και λόγω τουριστικής περιόδου, απαιτείται ολιγόωρη διακοπή υδροδότησης, από τις 6.00 έως τις 9.00 το πρωί, στις περιοχές Παρασπόρος, Πολλώνια, Αδάμαντα και Ζεφυρία, που υδροδοτούνται από την εν λόγω δεξαμενή.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, για την αντιμετώπιση του οποίου χρειαστούν περαιτέρω ενέργειες, θα υπάρξει νέα ενημέρωση από την Υπηρεσία μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ