Δήμος Μήλου

plaka-kaneloxori

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι, λόγω της εκτέλεσης έργων με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 2019» στην Πλάκα Μήλου αποφασίζει την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την Τετάρτη 6/2/2019 έως την Κυριακή 10/2/2019 στο δρόμο προς το «Κανελοχώρι» και για μήκος πενήντα (50) μετρων με αφετηρία από την θέση «Πεύκο».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παράλληλες οδούς.

Παρακαλούνται οι ανάδοχοι του έργου για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται με τις σύμφωνες διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» ως ισχύει.