Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου κ.Εμμανουήλ Μικέλης ως Πρόεδρος του Γηροκομείου Μήλου, μετακινήθηκε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης του συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς του αείμνηστου Δημητρίου Λιλλή, που απεβίωσε το 2009, κληροδοτώντας μέρος της περιουσίας του στο Γηροκομείο Μήλου.

Από τη Νέα Δημοτική Αρχή, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τακτοποιηθεί το Περιουσιολόγιο του Δήμου, εφόσον κατά τα προηγούμενα έτη δεν είχε παρουσιαστεί κανένα ενδιαφέρον (τουλάχιστον) καταγραφής της περιουσίας του Δήμου.