Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Ο Δήμος Μήλου με την υπ΄ αριθμ. 2435/07.06.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας», υπέβαλε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η υποβολή της παραπάνω πρότασης αξιολογήθηκε θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», και πιο συγκεκριμένα στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5001913.

Από το Μάρτιο, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου, ξεκίνησε δυναμικά τη λειτουργία του, πρώτο στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και από τα πρώτα στην επικράτεια.

Στεγάζεται στον επάνω όροφο του «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ» και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00 – 15.00.

Εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της Π.Ε Μήλου (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος, Κίμωλος) με προγραμματισμένες επισκέψεις σε τακτά διαστήματα. Απασχολεί έναν Ψυχολόγο, έναν Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Διοικητικό Υπάλληλο που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παραπάνω νησιών.

Το Κέντρο Κοινότητας Μήλου, εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και σκοπός του είναι να διασυνδέσει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η συγκεκριμένη δομή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο.

Για πληροφορίες και εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22870 22149 ή να προσέρχεστε στα γραφεία, στο χώρο του «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.