Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ευχαριστεί θερμά:

-Τον κ. ΔΑΜΙΑΝΟ ΒΗΧΟ για τη χορηγία 5.000 μασκών προστασίας του Covid-19

-Τον κ. ΗΛΙΑ ΨΑΘΑ για τη δωρεάν επισκευή των παλιών παραθύρων, και την αντικατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων στο Νηπιαγωγείο Πλάκας

-Την Εταιρεία ΕΡΓΟΝΙΑ ΑΕ για τη συνεργασία και προσφορά της σε συντηρήσεις-επισκευές μηχανημάτων του Δήμου

-Συμπολίτη μας που δώρισε 13 κατσίκια, καθώς επίσης και όσους συνέβαλαν στη σφαγή, κόψιμο, αποθήκευση και διανομή των κρεάτων αυτών, με σκοπό να διατεθούν σε άπορες οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Οι ανωτέρω συμπολίτες μας επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.