Δήμος Μήλου

Από τον Δήμο έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βρίσκεται σε εκπόνηση μια μελέτη για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο νησί μας.

Η μελέτη αυτή έχει σαν στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην τοπική ζωή και οικονομία δίνοντας έμφαση σε σοβαρά θέματα όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, οι ανάγκες της κοινωνίας, ο πολιτισμός κ.α.

Η συμμετοχή όλων μας στην συλλογή απόψεων είναι απαραίτητη!

Θα υπάρξουν περισσότερα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για κάθε κάτοικο, επαγγελματία, επισκέπτη ή εργαζόμενο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που αφορά τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.

Προϋπόθεση για την σύνδεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού στην google.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2KFoakEiDIvY6ZN8ZGHZOASvFL4BatD4scgejahoDvvOMMA/viewform?usp=sf_link

Δήμος Μήλου