Δήμος Μήλου

Ένα επιπλέον σημαντικό έργο Πολιτικής Προστασίας από τη Δημοτική Αρχή Μήλου. Με την υπογραφή του Δημάρχου Μήλου Μανώλη Μικέλη, δρομολογήθηκε το έργο με τίτλο «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Μήλου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας», προϋπολογισμού 24.452,35 ευρώ,  του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :

-Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Μήλου. Αφορά σε Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των Κρίσιμων Υποδομών.

-Δράσεις ενημέρωσης/πληροφόρησης/ευαισθητοποίησης για την αντισεισμική προστασία