Δήμος Μήλου

Το έργο «Ανάδειξη δικτύου περιήγησης Δήμου Μήλου» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε. και συγκεκριμένα στη Δράση «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» του Μέτρου «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εντασσόμενης Πράξης, με δικαιούχο το Δήμο Μήλου ανέρχεται στις 98.451,18 ευρώ και αφορά τις παρακάτω διαδρομές:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1: ΠΛΑΚΑ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΤΡΥΠΗΤΗΣ – ΤΡΥΠΗΤΗ - ΘΕΑΤΡΟ – ΚΛΙΜΑ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ – ΠΛΑΚΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2: ΠΛΑΚΑ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΡΑΜΥΘΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΡΕΤΗ - ΠΛΑΚΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3: ΠΛΑΚΑ – ΦΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙ – ΠΛΑΘΙΕΝΑ – ΠΛΑΚΕΣ - ΠΛΑΚΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4.Α: ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ – ΑΓΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ – ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΟΨΙΔΙΑΝΟΥ – ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4.Β: ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΟΜΠΑΡΔΑΣ (ΝΥΧΙΑ) – ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΟΨΙΔΙΑΝΟΥ - ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5: ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ – ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ – ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ – ΝΑΥΓΙΟ – ΜΥΤΑΚΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΧΑΙΝΑ – ΦΥΛΑΚΩΠΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑΣ – ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΛΑΜΟΣ (ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΕΣ ΑΤΜΙΔΕΣ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΡΙΒΑΡΙ – ΕΜΠΟΥΡΕΙΟΣ – ΡΙΒΑΡΙ - ΦΑΤΟΥΡEΝΑ – ΠΑΤΡΙΚΙΑ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9: ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ– ΣΥΚΙΑ - ΚΛΕΦΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9.Α: ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ– ΑΚΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9.B: ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ– ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΑΚΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΙΑΝΟΥ

Δελτίο Τύπου Δήμου Μήλου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, επτά ακόμη έργα ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου σε νησιά των Κυκλάδων εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020», με συνολικό προϋπολογισμό  350.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τα έργα:

1.Ανάδειξη Δικτύου Περιήγησης Δήμου Μήλου (προϋπολογισμού 98.451,18 ευρώ)

Τα πεζοπορικά μονοπάτια αποτελούν την κατάλληλη υποδομή για την πρόσβαση επισκεπτών σε ιδιαίτερα φυσικά περιβάλλοντα ή αξιοθέατα και γενικότερα ευνοούν τη γνωριμία και την επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Η τήρηση στοιχειωδών αρχών και κανόνων στο σχεδιασμό και στην κατασκευή Δικτύων Περιήγησης είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων δημιουργίας τους, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη μείωση των προβλημάτων συντήρησης και διαχείρισης τους. Επιπλέον, η σωστή σήμανση προσφέρει καλύτερη ποιότητα ενημέρωσης του επισκέπτη, αίσθημα ασφάλειας και μεγαλύτερη άνεση. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών - διαδρομών, τα οποία χρήζουν καθαρισμών και τεχνικών αναβαθμίσεων, δημιουργώντας έτσι ένα Δίκτυο Περιήγησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Το έργο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέγγιση θέσεων φυσικού κάλλους με παράλληλη ανάδειξη αξιοθέατων σε διαδρομές συνολικού μήκους 74 χιλιομέτρων. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μήλου.

Το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου