Δήμος Μήλου

Σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η εναπόθεση βαρέων αντικειμένων (ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλπ) πλησίον των οικιακών κάδων.

Η αποκομιδή μικρών αντικειμένων θα γίνεται κάθε Πέμπτη πρωί και απαιτείται η συνεργασία όλων προκειμένου να μην συγκεντρώνονται τα αντικείμενα αυτά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν πρόστιμα στους παραβάτες,όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μήλου.

Ο Αντιδήμαρχος,

Νίκος Ζούλιας