Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου προχώρησε στην δημιουργία δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου έντεκα (11) σημεία ασύρματης πρόσβασης, σε επιλεγμένες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας στον Δήμο.

Τι υπηρεσίες παρέχονται;

Μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi - HotSpots παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα προς τους χρήστες του δικτύου, μεταξύ άλλων, να συνδέονται στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, για να πλοηγηθούν στο παγκόσμιο ιστό (internet), να ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους.

Δηλαδή ό,τι έχουν συνηθίσει από τον υπολογιστή στο σπίτι, το γραφείο ή το κινητό τους!

Συνιστάται από το Δήμο Μήλου η ορθολογική χρήση του ασύρματου δικτύου από τους χρήστες ως προς τη διάρκεια σύνδεσης, για την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών του μεγάλου όγκου Δημοτών και επισκεπτών με βάση τον τρόπο λειτουργίας των εγκατεστημένων σημείων, των εφικτών τεχνικών δυνατοτήτων τους και του επιτρεπτού από το νόμο πλαισίου κάλυψης.

Τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε;

Θα χρειαστείτε μια συσκευή που να σας επιτρέπει να συνδεθείτε ασύρματα. Μετά την επιλογή του αναγνωριστικού δικτύου WiFi4EU θα εμφανιστεί η σελίδα υποδοχής, όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης και να επιλέξετε «login»  ώστε  να αποκτήσετε  πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή όπως:

  • Φορητό υπολογιστή: η συντριπτική πλειοψηφία των νέων laptops/netbooks είναι εφοδιασμένα για σύνδεση σε δίκτυα τεχνολογίας WLAN 802.11 b/g/n/ac.
  • Κινητά τηλέφωνα (smartphones) / tablets τελευταίας τεχνολογίας που να υποστηρίζουν την λειτουργία WLAN 802.11 b/g/n/ac.

Περιοχές κάλυψης και σημεία εγκατάστασης του δικτύου:

Στη τωρινή μορφή λειτουργίας του δικτύου λειτουργούν τρείς (3) περιοχές κάλυψης αποτελούμενες από συνολικά έντεκα (11) σημεία δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης. Ειδικότερα:

  • Ζώνη 1 – Δημαρχείο & Στάδιο Πλάκας: δύο (2) σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας. Ένα (1) εντός του Δημαρχείου και ένα (1) στο στάδιο Πλάκας.
  • Ζώνη 2 – Αδάμας: πέντε (5) σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας. Καλύπτουν τον περιβάλλοντα χώρο στην Πειραματική Σκηνή καθώς και τον δρόμο περιπάτου του λιμένα.
  • Ζώνη 3 – Πολλώνια: τέσσερα (4) σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας. Η ζώνη περιλαμβάνει τον περιβάλλοντα χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Πελεκούδα» καθώς και τον δρόμο περιπάτου επί του λιμένα.

Μελλοντική ανάπτυξη/ χρήση του δικτύου:

Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό αριθμό δυνητικών χρηστών, σχεδιάζεται μελλοντικά η ενίσχυση του δικτύου με περισσότερα σημεία ασύρματης πρόσβασης, καθώς και η εξυπηρέτηση του δικτύου από μεγαλύτερης χωρητικότητας συνδέσεις. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ιδίως σε περιοχές/σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μεγάλου όγκου επισκεπτών.

Το παρόν δίκτυο μαζί με ενδεχόμενες μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορεί να αξιοποιηθεί για:

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκπαίδευσης

- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή αποθετήρια

- Πρόσβαση σε εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακής σήμανσης

Δήμος Μήλου