Δήμος Μήλου

Μέσα στους 4 πρώτους δήμους πανελλαδικά ο Δήμος Μήλου, εξασφάλισε επιχορήγηση 22.977,20 ευρώ ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και έλαβε άμεσα ως προκαταβολή το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες και προμήθειες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ΚΕΠ βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που αφορούν αναλυτικά τις εξής ενέργειες:

- Την ανακαίνιση των υπαρχόντων ΚΕΠ με ενιαία εταιρική εικόνα (νέο λογότυπο, χρωματισμοί, κλπ)

- Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών

- Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση εκτυπωτών

- Την προμήθεια tablet που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ

- Την προμήθεια tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από τους πολίτες

Ο Δήμαρχος Μήλου Εμμανουήλ Μικέλης δηλώνει περί αυτού ότι : "Ο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ στοχεύει ως έργο στην αμεσότερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών μας"

Δήμος Μήλου