Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου συνεχίζει την προσπάθεια διασφάλισης της δημόσιας υγείας όλων. Για το λόγο αυτό προμηθεύτηκε 15 συσκευές ατμοκαθαρισμού οι οποίες θα διατεθούν για συστηματικές απολυμάνσεις των δημοτικών κτιρίων και ιδιαιτέρως των σχολείων της Μήλου.

Η Μήλος συνεχίζει να αποτελεί "καθαρό" νησί και ως γεγονός οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια όλων μας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους δημότες μας να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα πρόληψης που εκδίδονται από τα Αρμόδια Υπουργεία.

Δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της πανδημίας!

Δήμος Μήλου