Δήμος Μήλου

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 18851 με την οποία εγκρίνεται η με.αρ.20/2023 πυροσβεστική διάταξη για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Με την παρούσα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, οι νομείς, οι επικαρπωτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές

(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών και χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των περ. (α)  και (β)

(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

Να προβούν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων μέχρι την 30η Απριλίου και την συντήρηση αυτού καθ΄ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο Δήμος υποχρεούται να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Φραγκίσκος Ζούλιας