Δήμος Μήλου

Ομόφωνα ψηφίστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Μήλου για το 2021, με τον πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής να επισημαίνει, πως πρόκειται για ένα πλάνο που “πατά” πάνω στα θετικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και τα ενισχύει με δράσεις και έργα, με την συγκράτηση που απαιτεί η παρούσα συγκυρία.

Με κυριότερα στοιχεία την διαμόρφωση μίας συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Επαρχείου και επαγγελματικών φορέων του νησιού, καθώς και στην αναδιαμόρφωση του brand name και του στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής προώθησης του προορισμού, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το νέο έτος, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις συγκυρίες που έχει επιφέρει η πανδημία.

Οι στόχοι

Την εισήγηση ανέλαβε ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Αβέρκιος Γαϊτανής, ο οποίος μετέφερε ουσιαστικά την απόφαση της επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις συνεδριάσεις των μελών της, σχετικά με το πλάνο στόχευσης του προορισμού τη νέα χρονιά.

Όπως σημείωσε ο κ. Γαϊτανής κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας η στρατηγική προβολής πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει την καθιέρωση του νησιού μας, ως κορυφαίο νησιωτικό τουριστικό προορισμό. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η Μήλος:

α) να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα, ώστε να περιχαρακώσει την τουριστική περίοδο σε επίπεδο αφίξεων και πληρότητας

β) να ενισχύσει την παρουσία της, τόσο στις υπάρχουσες, όσο και σε νέες αγορές, εξειδικεύοντας το τουριστικό της προϊόν σε ομάδες πληθυσμού, που ταξιδεύουν εκτός περιόδου αιχμής

γ) να αναζητήσει μεθόδους μεγιστοποίησης τόσο των εσόδων, όσο και της μέσης διάρκειας παραμονής, στρεφόμενη σε ακόμη περισσότερο ποιοτικά στοιχεία υποψήφιων επισκεπτών του νησιού

δ) να στοχεύσει σε δράσεις που θα ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης νέας στρατηγικής».

Διευκρινίστηκε δε, πως «όλα τα παραπάνω μπορεί να τα επιτύχει, εφόσον διατηρήσει την παρουσία της σε βασικές αγορές μέσω εκθεσιακών συμμετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επεκτείνει την παρουσία της και σε νέες αγορές, συνεχίσει την οργάνωση επισκέψεων από σημαντικούς δημοσιογράφους και bloggers, σχετικούς με το διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν του νησιού, προσεγγίσει διακινητές με εξειδίκευση στον ποιοτικό, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού, αναδείξει την ιστορική και γεωλογική της κληρονομιά, ενθαρρύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν νέα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα και βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και διευκολύνει τη διακίνηση και παραμονή των επισκεπτών».

Οι δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα

Για τη νέα τουριστική σεζόν, σύμφωνα με την απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής και την εισήγηση του κ. Γαϊτανή, στόχος του προγράμματος για το 2021 είναι:

  • Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο οι διασυνδέσεις με παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα αναδείξουν το νησί ως προορισμό διάρκειας και ποιότητας

  • Να αναζητηθούν πρωτότυπες δράσεις με ιδιωτικούς φορείς, το αντικείμενο των οποίων συνάδει με τα χαρακτηριστικά του νησιού και τη στρατηγική του

  • Να αναζητηθούν δράσεις σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών

Όπως υπογράμμισε, «στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε γνωριμίες από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των εκθέσεων, καθώς και διαδικτυακών συμμετοχών, με στόχο τη φιλοξενία στο νησί σημαντικών δημοσιογράφων και bloggers. Πραγματοποιούμε επαφές με ταξιδιωτικούς οργανισμούς που διακινούν ποιοτικό τουρισμό από το εξωτερικό, με στόχο τη διασύνδεσή τους με το νησί και τους τοπικούς επαγγελματίες, σχεδιάζουμε παρουσιάσεις σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers κλπ, συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένο γραφείο συμβούλων για την καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών, προχωράμε σε δράσεις για την καλύτερη προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων (θρησκευτικό, γεωλογικό, καταδυτικό, αλιευτικό, γαστρονομικό τουρισμό), καθώς επίσης και τους τομείς της ημερήσιας κρουαζιέρας και της τέλεσης γάμων».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «σχεδιάζουμε την δημιουργία μίας εξαιρετικά ανταγωνιστικής, πολύγλωσσης ιστοσελίδας και σχετικού βίντεο, που θα προβάλλει τη φυσική ομορφιά του νησιού, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων, συνεργαζόμαστε για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού, συνδιοργανώνουμε με τον επαγγελματικό κόσμο καμπάνια προβολής, βασισμένη στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, ενώ πραγματοποιούμε ζωντανές μεταδόσεις σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ».

Ως εκ τούτου, οι δράσεις οι οποίες προτάθηκαν προς ψήφιση για το 2021 αφορούν σε συμμετοχή του Δήμου στις τουριστικές εκθέσεις, είτε διά ζώσης είτε ψηφιακά, μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΕΟΤ, στη συνεργασία με γραφείο συμβούλων τουριστικής προβολής, στη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης με δημοσιογράφους και ταξιδιωτικούς πράκτορες και τη συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη απ’ όλο τον κόσμο, που οργανώνονται από την εταιρεία συμβούλων με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας για το Δήμο Μήλου και η δημιουργία ενός προωθητικού βίντεο, με συνολικό κόστος 10.000 ευρώ, όπως επίσης και η συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς για την προώθηση του προορισμού μέσω διαδικτυακού μάρκετινγκ και ψηφιακών διαφημίσεων.

«Να συνεχίσουμε τα θετικά, να προσθέσουμε κι άλλα»

Σύμφωνα με τον κ. Γαϊτανή, η πρόταση της τουριστικής επιτροπής βασίστηκε στο βασικό σχέδιο προγράμματος, που έχει διαθέσει η εταιρεία συμβούλων στο Δήμο, ωστόσο αυτή διαμορφώθηκε τόσο βάσει των περσινών όσο και των φετινών προτάσεων των μελών της Τουριστικής Επιτροπής. Το στήσιμο, σύμφωνα με τον κ. Γαϊτανή έγινε με τρόπο τέτοιο, προκειμένου το πρόγραμμα να λάβει την απαραίτητη έγκριση του ΕΟΤ, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να γίνουν οι προβλεπόμενες δαπάνες.

«Το σκεπτικό είναι, να συνεχίσουμε με όλα τα θετικά στοιχεία που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια και να προσθέσουμε κι άλλα, τόσο στον τομέα της προβολής, όσο και στον τομέα της υποδοχής στο νησί. Το καινούριο που συμπεριλαμβάνεται είναι η δυνατότητα, που προέκυψε από συζητήσεις που ξεκίνησαν πέρσι, πριν την έναρξη της σεζόν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας, με συνεργασία τόσο του Επαρχείου όσο και των επαγγελματικών φορέων, να ακολουθηθεί μία νέα διαδικασία, μία νέα μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, καινούριο ψηφιακό υλικό και ψηφιακή διαφήμιση», τόνισε κλείνοντας ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, ενώ συμπλήρωσε, ότι «σε αυτή την πρόταση, ο Δήμος με τα όποια χρήματα μπορεί να διαθέσει φέτος, να τα διαθέσει σε έναν από αυτούς τους τομείς που συμφωνήθηκαν πέρσι. Μακάρι να μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις με περισσότερα χρήματα, είτε να συμβάλλει με νέα αναμόρφωση και στην ψηφιακή διαφήμιση».

Στη συνέχεια, ακούστηκαν οι απόψεις των συμβούλων, με την μείζονα μειοψηφία, παρά τις όποιες ενστάσεις, προτάσεις ή προβληματισμούς διατυπώθηκαν, να συντάσσεται θετικά ως προς την ψήφιση της πρότασης, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Μήλου, να εγκρίνεται ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πηγή: koinignomi.gr