Δήμος Μήλου

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί ύδρευσης Α& Β τριμήνου 2020 , καθώς και τα τέλη νεκροταφείου - οστεοφυλακίου έτους 2020 με ημερομηνία λήξης  30/09/2020. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα ταμεία του Δήμου Μήλου Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00 – 13 :00 ή στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟI  ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ -  ΙΒΑΝ

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογ/μού : 5704-046869-112

ΙΒΑΝ λογ/μού : GR66 0172 7040 005704046869 112

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Λογ/μού : 540015-54

ΙΒΑΝ λογ/μού : GR95 0110 2920 0000 2925 4001 554

  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

Αριθμός Λογ/μού : DE 1111671-6

ΙΒΑΝ λογ/μού : GR62 0870 0800 0000 0001 1116 716

  • ALPHA BANK

Αριθμός Λογ/μού : 918002001000055

ΙΒΑΝ λογ/μού : GR 56 0140 9180 9180 0200 1000 055

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ :

  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (π.χ. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ) και ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22873-60127 κ. Μάλλης Εμμανουήλ.