Δήμος Μήλου

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης τμήματος κοινότητας Τρυπητής και κατασκευή νέου αντλιοστασίου» προκειμένου για την εκτέλεση των εργασιών σύνδεσης του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Τρυπητής με το νέο αντλιοστάσιο θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στα τελευταία μέτρα της Βαθιάς Στράτας πριν τη διασταύρωση για Κλήμα και Σκοινωπή.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αυθημερόν.

Παρακαλείστε για την δική σας ασφάλεια να μην παραβιάζετε – αποσύρετε την ειδική σήμανση και να χρησιμοποιείτε τις παρακαμπτήριες οδούς.

Τεχνική Υπηρεσία

22-05-2023

Δήμος Μήλου