Δήμος Μήλου

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Μήλου θα λειτουργεί [σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 της ΥΑ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31.1.2020 (ΦΕΚ 409/Β/2020)] για την εξυπηρέτηση του κοινού, ως εξης:

Απο Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00π.μ. έως 19:30μ.μ. και

Το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00π.μ. έως 13:30μ.μ.

Επίσης,  διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ραντεβού, για τις αναφερόμενες ημέρες, το οποίο οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν τηλεφωνικά στα τηλ.επικοινωνίας: 2287360100 και 2287360126

Δήμος Μήλου