Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου επισκεύασε άμεσα τη ζημιά που προκλήθηκε σε τμήμα που επαρχιακού δρόμου, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Αδάμαντα (έμπροσθεν του Μεταλλευτικού Μουσείου) που είχε υποστεί καθίζηση.

Δήμος Μήλου