Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Σας γνωρίζουμε ότι στα ειδοποιητήρια ύδρευσης του Δήμου μας που αφορούν το 4o τρίμηνο 2016, με ημερομηνία λήξης πληρωμής 31/03/2017 στο πεδίο προηγούμενες οφειλές, όπου αναγράφεται το συνολικό ποσό προηγούμενων οφειλών χωρίς τις προσαυξήσεις, στο συγκεκριμένο και μόνο πεδίο οι προηγούμενες οφειλές αναγράφονται λανθασμένα, λόγω δυσλειτουργίας του λογισμικού.

Το ποσό πληρωμής του 4ου τριμήνου αναγράφεται ΟΡΘΑ και δεν επηρεάζεται από τα προαναφερόμενα.

Είναι σκόπιμο πριν προβείτε στην εξόφληση προηγούμενων οφειλών που αφορούν ύδρευση-αποχέτευση να ζητηθεί σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Νίνο Κωνσταντίνο (τηλ. 2287360122) για το ύψος των προηγούμενων οφειλών σας, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προσαυξήσεων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ