Δήμος Μήλου

Η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ διακηρύττει δημοπρασία για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των δήμων Μήλου, Τήνου, Αμοργού, Άνδρου, Αντιπάρου του Νόμου Κυκλάδων.

Διακηρύσσει ότι :

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, και ώρα έναρξης 11.00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Δήμου Μήλου όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ01: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ, συνολικού

εμβαδού Ε=200 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και

ξαπλωστρών εμβαδού Ε=185 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

εμβαδού Ε=15 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης 6.531,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ:

(Α) – Χ 540252.48, Ψ 4060444.51

(Β) – Χ 540286.46, Ψ 4060465.62

(Γ) – Χ 540289.10, Ψ 4060461.38

(Δ) – Χ 540255.12, Ψ 4060440.26

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ02: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ, εμβαδού Ε=20 τ.μ., με

σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή

εκκίνησης 2.368,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 546280.36, Ψ 4058659.88

(Β) – Χ 546285.32, Ψ 4058659.30

(Γ) – Χ 546284.86, Ψ 4058655.33

(Δ) – Χ 546279.89, Ψ 4058655.91

Α3. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ03: ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ, εμβαδού Ε=10 τ.μ., με

σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή

εκκίνησης 872,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 54086.30, Ψ 4063817.51

(Β) – Χ 540789.51, Ψ 4063819.90

(Γ) – Χ 540791.01, Ψ 4063817.89

(Δ) – Χ 540787.80, Ψ 4063815.51

Α4. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ04: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εμβαδού Ε=5 τ.μ., με σκοπό

παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή

εκκίνησης 2.092,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 543345.24, Ψ 4066747.85

(Β) – Χ 543347.19, Ψ 4066748.31

(Γ) – Χ 543346.62, Ψ 4066750.74

(Δ) – Χ 543344.68, Ψ 4066747.85

Α5. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ05: ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ, εμβαδού Ε=10 τ.μ., με σκοπό

παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή

εκκίνησης 2.184,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 539815.76, Ψ 4066979.43

(Β) – Χ 539819.75, Ψ 4066979.18

(Γ) – Χ 539819.91, Ψ 4066981.67

(Δ) – Χ 539815.92, Ψ 4066981.92

Α6. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ06: ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ, εμβαδού Ε=7 τ.μ., με σκοπό

παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή

εκκίνησης 2.128,80 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 541332.45, Ψ 4057715.85

(Β) – Χ 541333.70, Ψ 4057718.02

(Γ) – Χ 541336.13, Ψ 4057716.63

(Δ) – Χ 541334.88, Ψ 4057714.46

Α7. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ07: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΚΑΣ, συνολικού εμβαδού

Ε=100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών

εμβαδού Ε=85 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εμβαδού Ε=15 τ.μ.

και με τιμή εκκίνησης 4.231,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ:

(Α) – Χ 529519.43, Ψ 4058916.15

(Β) – Χ 529514.67, Ψ 4058917.69

(Γ) – Χ 529520.87, Ψ 4058936.71

(Δ) – Χ 529525.62, Ψ 4058935.16

Α8. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μήλου /ΠΕ Μήλου

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΚΥΚΛ08: ΤΡΙΑΔΕΣ ΧΑΛΑΚΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=100 τ.μ.,

με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών εμβαδού

Ε=85 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εμβαδού Ε=15 τ.μ. και με

τιμή εκκίνησης 4.231,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ:

(Α) – Χ 529950.34, Ψ 4062066.68

(Β) – Χ 529955.30, Ψ 4062067.30

(Γ) – Χ 529952.82, Ψ 4062087.15

(Δ) – Χ 529947.86, Ψ 4062086.53