Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου προκηρύσσει (ΑΔΑ:Ψ4ΠΧΩΚΩ-Μ6Τ) πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού.

Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Μήλου, την 27/04/2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ,  από ώρα 10.00 έως 13.00

Αν η δημοπρασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι ώρα 13.00 τότε θα παραταθεί.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τα τμήματα αιγιαλού, τους όρους συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες:

https://milos.gr/anakoinosi-gia-to-dimotiko-stadio-2/