Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι την 09/06/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα από 10.00 έως 13.00 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός, προφορικός, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις παρακάτω περιοχές:

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη της δημοπρασίας εδώ…