Δήμος Μήλου

dematopoihths

Για την εύρυθμη λειτουργία του δεματοποιητή, ο οποίος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην περιοχή Φυρλίγκος, απαιτείται να μην να μην απορρίπτετε στους κάδους του Δήμου τα κάτωθι:

-Σίδερα

-Σκυροδέματα

-Οικοδομικά Υλικά

-Τζάμια

-Μπαταρίες και άλλα μηχανολογικά μέρη αυτοκινήτων

Η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω θέτει σε κίνδυνο μια σημαντική υποδομή του Δήμου μας.

Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Μήλου