Δήμος Μήλου

«Έπειτα από λανθασμένα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

*Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μήλου, έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κούρτης ( σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΖ90ΩΚΩ-ΝΡΡ)  

*Το μηχάνημα έργου (τσάπα) το οποίο παρέλαβε ο Δήμος Μήλου την Παρασκευή 11/10/2019 αγοράστηκε με χρήματα από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Παρακαλούνται τα τοπικά μέσα όπως ενημερώνονται επισήμως από τις υπηρεσίες του Δήμου πριν αναρτήσουν ανακοινώσεις που τον αφορούν.»

Ο Δήμαρχος Μήλου

Μανώλης Μικέλης

Να διευκρινίσουμε στους αναγνώστες μας ότι τα «Μηλέικα Νέα» δεν προχώρησαν σε κάποια από τις προαναφερόμενες δημοσιεύσεις και ως εκ τούτου καλό θα ήταν ο Δήμος Μήλου να αναφέρει το δημοσίευμα ώστε να αποδίδεται η εγκυρότητα ή η αφερεγγυότητα των τοπικών μέσων.

Σχετικό άρθρο: