Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

«Σας ενημερώνουμε ότι οι διακοπές υδροδότησης των χωριών που υδρεύονται από την δεξαμενή του Κάστρου πραγματοποιούνται όταν η στάθμη της πέφτει κάτω του επιτρεπτού και διαρκεί μέχρι την επαναπλήρωσή της.

Καθώς η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί χρονικά αλλά η όλη παρακολούθηση γίνεται συνεχώς με επί τόπου επισκέψεις στην δεξαμενή, δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να ανακοινωθεί πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.»