Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

«Δεδομένης της υψηλής κατανάλωσης παρακαλούμε για την ορθολογική χρήση του νερού προκειμένου να διατηρήσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο τις στάθμες των δεξαμενών υδροδότησης του νησιού.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης που διαχειρίζεται το δίκτυο κάνει το καλύτερο δυνατό.»