Δήμος Μήλου

bullying

Εκφοβισμός θεωρείται η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά, μεγάλου ή/και δυνατού μαθητή ή ομάδας μαθητών προς ένα μικρότερο και αδύναμο (νοητικά, με αναπηρίες, παιδιά από μειονότητες, διαφορετικής φυλής, χρώματος, θρησκείας κ.λπ.), με σκοπό να τον βλάψει. Μπορεί να εκδηλωθεί λεκτικά, σωματικά, με κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και διαδικτυακά (cyber-bullying).

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι σύνθετο. Για την εμφάνισή του συμβάλλει η δυναμική αλληλεπίδραση διάφορων παραγόντων, ατομικών και περιβαλλοντικών (όπως: τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος, διάφορες πλευρές του σχολικού περιβάλλοντος, οι στάσεις των ίδιων των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία, ο τρόπος προβολής της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ. ά.).

Τα παιδιά που γίνονται θύματα εκφοβισμού και βίας κινδυνεύουν να εκδηλώσουν έντονο άγχος, αισθήματα ανασφάλειας και φοβίες, μαθησιακές δυσκολίες, σχολική άρνηση με πολλές απουσίες από το σχολείο, σχολική αποτυχία και σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές.

Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο πρέπει και μπορεί να αντιμετωπισθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση απαραίτητη είναι η ανάπτυξη παρεμβάσεων που επιδιώκουν στο να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, να αυξάνουν τους προστατευτικούς παράγοντες, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές υποστήριξης και να προωθούν δράσεις σε πολλά επίπεδα. Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου με τη δωρεάν υποστήριξη που ήδη παρέχει στους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και τις οικογένειες (ψυχολογική υποστήριξη, συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ομάδες γονέων κ.λπ.) με την συνεργασία και υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.

Η συνεργασία του Δήμου Μήλου με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ, στόχο έχει την από κοινού αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου με δράσεις που σύντομα θα οργανωθούν στο νησί μας. Σκοπός των δράσεων αυτών θα είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στο σημαντικό αυτό θέμα αλλά και η παρέμβαση με τη συνεργασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών φορέων στο σχολικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ (2284022011)

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Μήλου (2287360115)