Νότιο Αιγαίο

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης ο Δήμος Μήλου.

perifereia-notiou-aigaiou

Την «ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μήλου με θέμα: «Αίτημα συμπαράστασης στην διεκδίκηση του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου στο 18ο θέμα της, που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 23/10/2017 στις 6.00 το απόγευμα, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο (αίθουσα «Βαλμά», Αγίου Νικολάου 6, Ερμούπολη).

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης της 03/04/2017και της έκτακτης συνεδρίασης της 24/07/2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση προέδρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός δράσης και έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το νέο εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Εισηγητής κος Πόκκιας Γ. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ και Αντιδήμαρχος Δ. Ρόδου).

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων κου Διακομιχάλη Δημήτρη Δημοτικού Συμβούλου Καλύμνου, σχετικά με :

α) Ίδρυση Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο της Ρόδου και

Β) Μειωμένοι Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κου Κόλια Μιχάλη Δημάρχου Λέρου, για τροποποίηση  διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/997 και του Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης επιμόρφωσης και κατάρτισης» σε νησιά της Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας»

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσής Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτωρίου Ν. Αιγαίου Α.Ε., για «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα»

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Κυκλάδες»

ΘΕΜΑ 12ο : :  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) την τριετία 2018 – 2020.

ΘΕΜΑ 13ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων για αναδιοργάνωση ακτοπλοϊκού δικτύου (σχετ. έγγραφα δήμων Αγαθονησίου και Πάρου).

ΘΕΜΑ 14ο  : Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφων Δήμου Θήρας, σχετικά με : Α) Αίτημα τροποποίησης της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) περί καθορισμού, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Β) Αίτημα ανάκλησης μίσθωσης μεταξύ ΕΤΑΔ Α.Ε & Μ. Ανδρώνης και ΣΙΑ ΕΕ & διαμαρτυρία για την εκμίσθωση χώρων από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο:  Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ελεγκτών Μελετητών Συμβούλων επιχειρήσεων νήσων Σύρου & Τήνου Νομού Κυκλάδων, με θέμα: Διαμαρτυρία για την προθεσμία υποβολής αίτησης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

ΘΕΜΑ 16ο     : Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μυκόνου με θέμα : «Τραγική υποστελέχωση Δ.Ο.Υ. Μυκόνου».

ΘΕΜΑ 17ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, σχετικά με αίτημα Δήμου Μυκόνου περί παροχής διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης προς αυτόν.

ΘΕΜΑ 18ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μήλου με θέμα: «Αίτημα συμπαράστασης στην διεκδίκηση του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Πάρου σχετικά με επισημάνσεις και προτάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 20ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Αστυπάλαιας με θέμα: «Λειτουργία των μουσείων και γενικότερα των αρχαιολογικών χώρων στα μικρά νησιά».

ΘΕΜΑ 21ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισήγησης κου Σπιλάνη Γιάννη Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Τμήματος Περιβάλλοντος – Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: «Δημιουργία δικτύου Δήμων ΠΝΑ για την προώθηση της κρουαζιέρας».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής απόσυρσης και καταστροφής παγίων μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π. Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων γραφείων Τ.Π. Δωδεκανήσου και εσωτερικών χώρων Τ.Π. Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 και ειδικότερα του κ.α.: 10-6261 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου»

ΘΕΜΑ 24ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ο.Ε., Ε. Χαραλάμπους – Ι. Ρουσσουνέλος, ‘’Ο λόγος των Κυκλάδων’’ για προμήθεια αριθμού αντιτύπων του 2ου τόμου του δίτομου έργου του τέως δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Γιάννη Δεκαβάλλα , με τίτλο: «Αναμνήσεις ενός Δημάρχου’’.

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 26ο:  Επικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 /2017.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακινήσεων Προέδρου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σε Ελλάδα και εξωτερικό για θέματα αρμοδιότητας του.

ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Δωρεάς Οργάνων Σώματος & Αιμοποιητικών Κυττάρων «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ»

ΘΕΜΑ 29ο: Επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης υπ΄αριθμ. 37/2016 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με θέμα: « Αίτημα για χρηματοδότηση μέρους του κόστους έκδοσης βιβλίου, με τίτλο ¨ Οι κοινοτικοί θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας 1522-1945¨ από το Δωδεκανήσιο συγγραφέα Δρ Μιλτιάδη Λογοθέτη »

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση ολοκλήρωσης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Ενημέρωση και υποστήριξη των μικρών δήμων των Κυκλάδων και του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για τα κοινοτικά προγράμματα και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες περιόδου 2014-2020»

ΘΕΜΑ 31ο:  Ορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.