Νότιο Αιγαίο

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου την Δευτέρα 28/11 - Αναλυτικά τα θέματα.

perifereia-notiou-aigaiou

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ώρα 10:00, πρόκειται να συνεδριάσει στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο
Επιλογή μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Π.Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας
ΘΕΜΑ 2ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή δράσεων ενταγμένων στο εγκεκριμένο τριετές σχέδιο τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος
ΘΕΜΑ 3ο
8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Αντώνης Λούβαρης.
8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2016 & 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου έτους 2016.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
ΘΕΜΑ 4ο
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων, για την χρηματοδότηση της δομής Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Σύρου Ερμούπολης.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.
ΘΕΜΑ 5ο
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 94/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Έπαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος Λοτσάρης.
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ’ εξαίρεση Χωροθέτηση Λατομείου Αδρανών Υλικών εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής στη Νάξο.
Εισηγητής: Έπαρχος Νάξου κ. Ιωάννης Μαργαρίτης
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ’ εξαίρεση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου Λατομείου Αδρανών Υλικών, στη Σίφνο.
Εισηγητής: Έπαρχος Μήλου κ. Νικόλαος Βενάκης.
ΘΕΜΑ 8ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Φολεγάνδρου για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 9ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Κιμώλου για το έργο «Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη ∆/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 10ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Σίφνου για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγήτρια : Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 11ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Κιμώλου για το έργο «Έργα Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων Δήμου Κιμώλου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 12ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Αντιπάρου για το έργο«Έργα ∆ιαχείρισης Στερέων Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, της ΠΝΑ και του ∆ήμου Σύρου – Ερμούπολης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση – ∆ιαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης».
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα. Άδα Συμεοπούλου.
ΘΕΜΑ 14ο
Αίτηση στο ΥΠ.ΕΣ. για τροποποίηση της αριθ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β./14-06-2013) ΚΥΑ για τη μεταφορά μαθητών.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο» στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 4688/31-10-2016 και κωδικό ΝΑΙΓ33.
Εισηγητής: Έπαρχος Καλύμνου κ. Ιωάννης Θεμέλαρος.
ΘΕΜΑ 16ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ – ΕΛΚΕ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου Γέφυρας Κρεμαστής».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας
ΘΕΜΑ 17ο
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Χάλκης «Προμήθεια δύο δεξαμενών» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Ιωάννης Φλέβάρης
ΘΕΜΑ 18ο
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Πάτμου «Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγητής: Έπαρχος Καλύμνου κ. Ιωάννης Θεμέλαρος.
ΘΕΜΑ 19
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύμης «Αποχέτευση ΕΕΛ Σύμης».
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου
ΘΕΜΑ 20
Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με Υπουργείο Πολιτισμού «Φωτισμός Ακρόπολης Λίνδου».
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Στυλιανός Μπρίγγος
ΘΕΜΑ 21
Παράταση Διαβαθμιδικής Σύμβασης με Δήμο Ρόδου «Συμπλήρωση δύο Λυόμενων Αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδείσιου».
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μπάρδος
ΘΕΜΑ 22
Επικύρωση πρακτικών 9ης/14-10-2016 & 10ης/14-10-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 23
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.