Κυκλαδίτικα

Έτσι θα είναι το αεροδρόμιο της Μυκόνου μετά την κατοχή του από την Fraport.

fraport-mykonos

Σε συνολικές επενδύσεις, ύψους 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει η Fraport Greece, στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Παρουσιάζοντας το σχέδιο ανάπτυξής των επίμαχων αεροδρομίων, η εταιρεία δεσμεύεται να υλοποιήσει άμεσες και σε βάθος χρόνου, εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών τους, ύψους 330 εκατ. ευρώ έως το 2021 και 1 δισ. ευρώ έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης.

Στόχο όλων των παραπάνω, αποτελεί η αύξηση του αριθμού των επιβατών και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι άμεσες εργασίες περιλαμβάνουν:

   Γενικό καθαρισμό

   Βελτίωση του φωτισμού και της σηματοδότησης στους εσωτερικούς (τερματικοί σταθμοί) και εξωτερικούς χώρους των αεροδρομίων (χώρος στάθμευσης αεροσκαφών-διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης).

   Αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής

   Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης δωρεάν σύνδεσης με το διαδίκτυο (WiFi)

   Εργασίες για τη βελτίωση της πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους των αεροδρομίων

Οι παραπάνω παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη Fraport, αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα την ταξιδιωτική εμπειρία όλων των επιβατών, μέχρι και την ολοκλήρωση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων το 2021.

Στην πρώτη 4ετία θα κατασκευαστούν πέντε νέοι τερματικοί σταθμοί, στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω και Μυτιλήνης, ενώ τo συνολικό μέγεθος των υπαρχόντων 14 τερματικών σταθμών θα αυξηθεί κατά 100.000 τ.μ. σε 300.000 τ.μ. περίπου.

Οι βελτιώσεις που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνουν, επίσης, την αύξηση των σταθμών Check-In από 213 σε 297 (28%), την αύξηση των σημείων ασφαλείας από 44 σε 84 (47%), την αύξηση των πυλών από 103 σε 147 (30%) και την αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών από 115 σε 150 (23%).

Θα πραγματοποιηθεί ακόμη, πλήρης ανακαίνιση και των 15, συνολικά, διαδρόμων προσγείωσης - απογείωσης και όλων των τερματικών σταθμών (συνολικού εμβαδού 200.000 τ.μ.).

Θα ανακαινιστούν, επίσης, στο σύνολό τους οι εγκαταστάσεις υγιεινής (συνολικό μέγεθος: 10.000 τ.μ), οι πυροσβεστικοί σταθμοί των αεροδρομίων (14 συνολικά), οι χώροι στάθμευσης των αεροσκαφών και οι γεννήτριες ηλεκτροδότησης (100 συνολικά).

Τέλος, σε όλα τα αεροδρόμια θα εγκατασταθεί νέο, τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ελέγχου και διαχείρισης αποσκευών (inline system).

Οι επενδύσεις σε κάθε αεροδρόμιο

1. Αεροδρόμιο Ακτίου

   Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανακαίνιση τερματικού σταθμού

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών

   75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14)

   60% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8)

   Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 4)

2. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Δ. Σολωμός»

   Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   Ανακαίνιση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός                

   Μετεγκατάσταση των μετασχηματιστών και γεννητριών

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στην είσοδο του αεροδρομίου και στο χώρο στάθμευσης οχημάτων

   Νέος σταθμός ασφάλειας & φύλαξης

   33% αύξηση των σταθμών Check-in (από 15 σε 20)

   150% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 5)

fraport-makedonia

3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

   Νέος Τερματικός Σταθμός

   Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 30.988 m2 και δημιουργία νέας πρόσβασης

   Ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός

   Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   47% αύξηση των σταθμών Check-in (από 30 σε 44)

   75% αύξηση των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 7)

   50% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 24)

   Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 6 σε 12)

4. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος»

   Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 m2

   Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   Αναδιαμόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού

   Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

   20% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 10)

5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας»

   Νέος Τερματικός Σταθμός

   Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 10.294 m2 και ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   Ανακαίνιση και αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης στάθμευσης αεροσκαφών

   27% αύξηση των σταθμών Check-in (από 22 σε 28)

   33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 9 σε 12)

   33% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 6 σε 8)

6. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Α. Πολλάτου»

   Νέος Τερματικός Σταθμός

   Επέκταση και ανακαίνιση τερματικού σταθμού

   Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

   Μετατόπιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

   71% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 12)

   100% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 6)

   Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 4)

7. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης»

   Νέος Τερματικός Σταθμός

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός    

   Ανακαίνιση/επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

   201% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 24.000 m2

   75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 16 σε 28)

   125% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 9)

8. Αεροδρόμιο Μυκόνου

   Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού - 50% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 13.350 m2 με την ανέγερση νέου τμήματος αεροσταθμού

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   13% αύξηση των σταθμών Check-in (από12 σε 16)

   17% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 6 σε 7)

   25% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 5)

9. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης»

   Νέος Τερματικός Σταθμός

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός

   Νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

   Νέος χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών

   185% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 7.185 m2

   29% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 9)

10. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»

   Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός    

   13% αύξηση των σταθμών Check-in (από 40 σε 45)

   13% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 18)

   71% αύξηση των σημείων ασφαλείας καιελέγχου του αεροδρομίου (από 7 σε 12)

   25% αύξηση χώρων παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 5)

11. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος»

   Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   19% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 9.605 m2

   40% αύξηση των σταθμών Check-in (από 10 σε 14)

   25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 4 σε 5)

   50% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 3)

12. Αεροδρόμιο Σαντορίνης

   Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Νέος πυροσβεστικός σταθμός

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   236% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 15.640 m2 με την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος και την ανέγερση νέου.

   113% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 17)

   Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)

   20% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 6)

   250% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 7)

   250% αύξηση των ζωνών ασφαλείας του αεροδρομίου

13. Αεροδρόμιο Σκιάθου «Λ. Παπαδιαμάντης»

   Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   39% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 9.511 m2 με την επέκταση υπαρχόντων κτιρίων

   11% αύξηση των σταθμών Check-in (από 9 σε 10)

   33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 4)

   Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)

fraport-xania

14. Αεροδρόμιο Χανίων «I. Δασκαλογιάννης»

   Αναδιοργάνωση εσωτερικών χώρων αεροσταθμού

   Αναδιοργάνωση του χώρου αναχωρήσεων

   Νέο σύστημα ελέγχου αποσκευών

   Επέκταση των διαδικασιών ασφαλείας

   Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

   Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

   Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών

   25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 8 σε 10)

   Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 8)

Πηγή: naftemporiki.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.