Μήλος

ydrofora2017

Τον κίνδυνο πιθανής επανεμφάνισης των φαινομένων λειψυδρίας επιχειρεί να εξαλείψει ο Δήμος Μήλου, με την υποβολή προτάσεων για στοχευμένα έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα, με την γραφειοκρατία, ωστόσο, τις καθυστερήσεις, αλλά και την εσωτερική ασυνεννοησία, να αποτελούν εμπόδια, για την επίτευξη του στόχου.

Παρά τα προσωρινά μέτρα, τα οποία συνεπικουρούν, ώστε φέτος η Μήλος να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ανάγκες άντλησης νερού, κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, η μνήμη των φαινομένων λειψυδρίας για συνεχόμενες ημέρες, στο μέσο της τουριστικής σεζόν από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η επιτακτική απαίτηση των κατοίκων των περιοχών, όπου εμφανίζονται περισσότερες ελλείψεις, όσον αφορά στα δίκτυα, αλλά και τη μεταφορά του νερού, οδηγούν το Δήμο Μήλου να επιδιώξει την άντληση χρηματοδότησης από τα διαθέσιμα προγράμματα, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα.

Πρόταση της Τ.Υ. για κατάθεση “έτοιμου” φακέλου

Στην κατεύθυνση αυτή, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και την Πρόσκληση Ι στον Άξονα προτεραιότητας, αναφορικά με τη βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Το θέμα ήλθε στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή του, με την προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου, κ. Μπρούτζου, να τονίζει, πως αν και το μείζον ζήτημα αφορά στην υδροδότηση των τεσσάρων χωριών (Παλαιοχώρι, Αγ. Κυριακή, Φυροπόταμος και Μαντράκια), η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο δεν είναι ώριμη, καθώς απαιτείται η ύπαρξη εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς, τα οποία ακόμη δεν υφίστανται. Η πρόταση, αφορά στην εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και την κατασκευή εξωτερικών δικτύων, τα οποία θα μεταφέρουν το νερό στους εν λόγω οικισμούς, που θα διοχετεύεται προς τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, μέσω των ιδιωτικών εσωτερικών δικτύων, που εξυπηρετούν έως σήμερα τους πολίτες.

Σύμφωνα με την κ. Μπρούτζου, δεδομένου, ότι το έργο της υδροδότησης των τεσσάρων οικισμών έχει κατατεθεί ήδη δύο φορές, σε δύο διαφορετικά προγράμματα και απορρίφθηκε λόγω της μη ύπαρξης δημοτικών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς, η Τεχνική Υπηρεσία έκρινε σοφότερη την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι για το έργο της τηλεμετρίας, το οποίο διαθέτει ώριμη μελέτη και ήδη έχει πάρει αριθμό έγκρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να ανέλθει ψηλά στη βαθμολογία, παραμένοντας έτσι σε αναμονή.

Σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος Μήλου, κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, σημείωσε σε ό,τι αφορά στο πρώτο έργο, πως ο Δήμος προχώρησε στην κατάρτιση πρότασης, η οποία δεν περιείχε τη δημιουργία εσωτερικών δικτύων, με τη λογική, πως προτεραιότητα έχει ένα έργο για την κατεύθυνση του νερού προς τις τέσσερις περιοχές και ακολουθεί η δημιουργία των εσωτερικών δικτύων, εφόσον, μάλιστα υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, που εξυπηρετούν.

Μάλιστα, ο κ. Δαμουλάκης υποστήριξε, ότι, δεδομένου ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ήτοι από εθνικούς πόρους, οι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη του έργου, υποθετικά είναι ελαστικότερες, από τους όρους ένταξης σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Αντίθετα, η υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας πρότεινε έντονα να προχωρήσει προς ένταξη το έργο της τηλεμετρίας, το οποίο αποτελεί αποδεδειγμένα ώριμο έργο, ωστόσο επιφυλάχθηκε να συμβουλευτεί την Τεχνική Γραμματεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, αν το έργο υδροδότησης των τεσσάρων οικισμών, όντως έχει πιθανότητα έγκρισης στο πλαίσιο του Φιλόδημος Ι. Για το λόγο αυτό, η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. λίγες ημέρες αργότερα.

Εμμονή στην προώθηση του ημιτελούς φακέλου

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Μήλου, η προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενημέρωσε το Σώμα, σχετικά με τη γνωμάτευση της Τεχνικής Γραμματείας, η οποία επίσης έκρινε μη ώριμο το έργο της υδροδότησης των τεσσάρων οικισμών, ελλείψει των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, εμμένοντας στην άποψή του η Τεχνική Υπηρεσία να επιδιώξει την ένταξη του μη ώριμου έργου, πρότεινε τον χωρισμό της μελέτης στα δύο, δηλαδή μία μελέτη για Μαντράκια – Φυροπόταμο και μία για Παλαιοχώρι – Αγ. Κυριακή, αντίστοιχα, με την κ. Μπρούτζου να σημειώνει, πως ο χωρισμός των μελετών αποτελεί ευθύνη των ιδιωτών μελετητών, οι οποίοι είχαν αναλάβει την αρχική μελέτη. Παράλληλα, η κ. Μπρούτζου τόνισε, πως εκτός των άλλων, το έργο της αφαλάτωσης δεν έχει ακόμη ώριμη μελέτη, ενώ δεν προβλέπεται η ολοκλήρωσή της να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας του προγράμματος του Φιλόδημου Ι. Παρ’ όλα αυτά, αν το πρόγραμμα λάβει παράταση, τότε η Υπηρεσία θα είναι σε θέση να καταθέσει την πρόταση.

Με τη σειρά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την ανησυχία τους να χαθούν και τα δύο έργα, αν η δημοτική αρχή επιμείνει στην υποβολή πρότασης για έργα τα οποία δεν είναι ώριμα, ενώ πρότειναν την κατάθεση του ώριμου φακέλου του έργου της τηλεμετρίας, ως την περισσότερο πιθανή να λάβει χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, κ. Νίνος τόνισε, πως ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα τη διαδικασία υλοποίησης εσωτερικών δικτύων, αν αυτός είναι ο λόγος που το κατά τ’ άλλα ώριμο έργο απορρίπτεται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε σε επόμενη πρόσκληση, ο Δήμος να καταθέσει την πρόταση χωρίς προβλήματα.

Στην κατακλείδα της συζήτησης, ο Δήμαρχος φάνηκε ανένδοτος, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Τεχνικής του Υπηρεσίας, προτείνοντας να κατατεθεί ως κύριο έργο η τηλεμετρία και ως συνοδά έργα αυτού, οι εργασίες για την υδροδότηση των τεσσάρων οικισμών.

Η κ. Μπρούτζου φάνηκε αντίθετη στην κατάθεση ξανά ενός μη ώριμου φακέλου, προειδοποιώντας, πως η, για τρίτη φορά, κατάθεση της ίδιας πρότασης, με τις ίδιες ελλείψεις, θα επηρεάσει τη φήμη του Δήμου Μήλου, ενώ διαβεβαίωσε, πως το έργο της τηλεμετρίας, ακόμη κι αν απορριφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος, παραμένει ως μεμονωμένη πρόταση ενταγμένη στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ωστόσο, ο Δήμαρχος απάντησε, πως δεν θίγεται η φήμη του Δήμου, αλλά των υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, οι οποίοι αν και διαμηνύουν, πως μάχονται για την ανάπτυξη των νησιών, δεν λαμβάνουν υπόψιν τις ιδιομορφίες τους και προβαίνουν στην κατάρτιση “φωτογραφικών” όρων και προϋποθέσεων.

Τελικά, ψηφίστηκε ο η πρόταση του Δημάρχου Μήλου, για κατάθεση πρότασης με κύριο το έργο της τηλεμετρίας και συνοδά έργα τις εργασίες για την υδροδότηση των τεσσάρων οικισμών.

Πηγή: koinignomi.gr

Δημοφιλή

 • Δημοτικές Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα Μήλου (LIVE) +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου,η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», θα σας μεταδώσει Περισσότερα
 • Πλήθος νέων προσφορών στο Alfa Market Μήλου από 8 Οκτωβρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Περισσότερα
 • Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Μήλου παρουσία των τριών βουλευτών των Κυκλάδων +

  Με εισηγήσεις των τριών βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, Αντώνη Συρίγου και Νίκου Μανιού, πραγματοποιήθηκε χθες 2/5 με Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2019: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας. +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινιάζουν τη νέα τους στήλη που αφορά την εποχική εργασία στα νησιά της Μήλου και της Κιμώλου. Περισσότερα
 • Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές 2019 - Τα Τελικά Αποτελέσματα Μήλου +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου, η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», Περισσότερα
 • Ανακοίνωση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μήλος για Όλους» +

  Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Μήλος για όλους» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη του Βασιλείου ανακοινώνει τους υποψήφιους δημοτικούς Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • Οι «σταυροί» των υποψηφίων και οι έδρες στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου +

  Ξεκάθαρη από την πρώτη Κυριακή είναι η εικόνα των εδρών στο νέο δημοτικό συμβούλιο Μήλου. Με το νέο εκλογικό νόμο Περισσότερα
 • 1
 • 2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου