"Μηλέικα Νέα"

Η Εταιρεία Imerys Ελλάς - Hub Mήλου συμμετείχε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 είναι το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Οργανισμών, που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς και των Ενεργών Πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Ειδικότερα η Εταιρεία μας συνέβαλε στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα με μια σειρά 6 προγραμμάτων, στο πυλώνα Διακυβέρνηση με την πρωτοβουλία «Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία», στον πυλώνα Αγορά με την πρωτοβουλία «Δημιουργία μιας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας», στον πυλώνα Περιβάλλον με την πρωτοβουλία  «Pancratium maritimum - Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου», στον πυλώνα Συνεργασίες με την πρωτοβουλία «Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο - Η Ισχύς εν τη Ενώσει» και στον πυλώνα Κοινωνία με τις πρωτοβουλίες «Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας - Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας» και «Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά».

Μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και με ένα σύνολο 14.380 Ενεργών Πολιτών, η Εταιρεία βραβεύτηκε για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά», ενώ διακρίθηκε για τις δράσεις της σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης, στελέχη της Εταιρείας παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν, ενώ συμμετείχαν σε διάλογο για την προστασία της βιοποικιλότητας με ακαδημαϊκούς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΦΥΣΗ, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Imerys στη Μήλο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Σανούδος, Διευθυντής του Ηub Μήλου, η βράβευσή μας στα Bravo Awards 2021 αναδεικνύει το σεβασμό και τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι αποτελούμε υπεύθυνο και ισότιμο εταίρο στη κοινωνία της Μήλου στην οποία δραστηριοποιούμαστε, οι δε κοινωνικοί μας εταίροι το αναγνωρίζουν και το επιβραβεύουν.

Μήλος, 29 Ιουνίου 2021