"Μηλέικα Νέα"

Συνήλθε την Τρίτη 6 Ιουλίου το νέο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριοβασάλου-Αγίου Σπυρίδωνα σε πλήρη απαρτία για την συγκρότησή του σε σώμα.

Κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία τα νέα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις κάτωθι ιδιότητες:

Πρόεδρος: Λιβάνιος Στυλιανός

Αντιπρόεδρος: Σούρα Ευμορφία

Γεν.Γραμματέας: Γενναδόπουλος Σπυρίδων

Ταμίας: Ζούλια Αικατερίνη

Τακτικά Μέλη: Νίνος Νικόλαος, Μωραΐτης Βασίλειος και Τσιριγώτης Σπυρίδων.