"Μηλέικα Νέα"

nero-kafe

Την προστασία του νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής της Πλάκας, από αποθέσεις και διαβρώσεις, αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Μήλου, προκειμένου να λυθεί σε ένα βαθμό, το μείζον πρόβλημα του «κόκκινου» νερού, που το τελευταίο διάστημα έρεε από τις βρύσες, σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού.

Στην εισήγηση δύο λύσεων, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε από τη διάβρωση των χαλύβδινων σωλήνων, στο άρτι παραδοθέν έργο του νέου τμήματος του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Πλάκας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βλέπουν καθημερινά το νερό να τρέχει με έντονο χρωματισμό από τις βρύσες, προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κυρίως αισθητικό το πρόβλημα

Η εισήγηση, έγινε αναφορικά με τη λήψη απόφασης, για την προμήθεια δύο συστημάτων προστασίας των σωληνώσεων, ενώ στη συνεδρίαση παρών ήταν και εκπρόσωπος εταιρείας, που έχει αναλάβει αντίστοιχα έργα σε άλλα μέρη της χώρας, ο οποίος απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των συμβούλων.

Κατά την εισήγηση τους, οι εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου, σημείωσαν, πως «με αφορμή παράπονα δημοτών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου, σχετικά με ελλιπή διαύγεια του νερού, που διανέμεται από το Δήμο, μέσω του δικτύου ύδρευσης, προχωρήσαμε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες, αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα σε πολύ μικρότερη ένταση υφίσταται σε όλα τα δίκτυα του Δήμου κατά καιρούς. Στις 6 Ιουνίου προχωρήσαμε στη λήψη δειγμάτων από πέντε σημεία, ήτοι το εργοστάσιο αφαλάτωσης, τις δεξαμενές στον Άγ. Ιωάννη και τρία σπίτια δημοτών, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες χημικές αναλύσεις. Στις 14 Ιουνίου παρέλαβε η Υπηρεσία τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, όπου διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα σιδήρου σε τμήματα του δικτύου μετά από τα αντλιοστάσιά μας. Στη συνέχεια, απευθυνθήκαμε σε μηχανολόγο, που συνεργάζεται η υπηρεσία μας και σε χημικό εταιρείας που εξειδικεύεται σε τέτοια προβλήματα και οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα, ότι ο χρωματισμός οφείλεται σε αυξημένα επίπεδα σιδήρου, που προέρχεται από τη διάβρωση των σωληνώσεων, εξαιτίας του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης, στα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου. Η λύσεις που προτάθηκαν είναι α) η προστασία του δικτύου από αποθέσεις και διαβρώσεις και β) η καθοδική προστασία του δικτύου».

Επίσης, διευκρινίστηκε, πως οι παλαιότερες χαλυβδοσωλήνες, δεδομένου, ότι έχουν ήδη δημιουργήσει ένα «φιλμ» προστασίας, λόγω της χρόνιας χρήσης τους, δεν αφήνουν τόσο μεγάλη ποσότητα σκουριάς να περάσει, σε αντίθεση με τις καινούριες, στις οποίες δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα.

Τέλος τονίστηκε, πως το πρόβλημα είναι κυρίως αισθητικό ενώ δεν υπάρχει γνωστός κίνδυνος για την υγεία.

Αδύνατη η τοποθέτηση πλαστικών σωληνών

Από την πλευρά του ο τεχνικός της εταιρείας, κατόπιν ερωτήσεων από τα μέλη του Δ.Σ. σημείωσε πως οι λύσεις που παρέχει η εταιρεία δεν αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου από τη μονάδα αφαλάτωσης νερού, αλλά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των σωληνώσεων.

Εξήγησε, πως αυτή η αντιμετώπιση γίνεται αφενός με την καθοδική προστασία και αφετέρου με την έκλυση ειδικών χημικών εγκεκριμένων για πόσιμο νερό, που δημιουργούν προστατευτικό ζελοειδές φιλμ στις σωλήνες, ώστε το νερό να μην έρχεται σε επαφή άμεσα με το μέταλλο και να μη μεταφέρει σκουριά.

Τέλος διευκρίνισε, πως εξ ορισμού το νερό της αφαλάτωσης είναι επιθετικό νερό και ως εκ τούτου πρέπει να προστατευθούν οι μεταλλικές σωληνώσεις.

Επιπροσθέτως, κατόπιν σχετικών αναφορών από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπηρεσίας επεσήμαναν, ότι στο συγκεκριμένο σημείο, κρίθηκε αδύνατη η τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλανίου ή πλαστικών, καθώς κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ακαμψία και το συγκεκριμένο σημείο, όπου τοποθετήθηκαν οι χαλύβδινες, αφορά σε σχεδόν κατακόρυφες κλίσεις, που θα επέφερε μη ορθή αγκύρωση των πλαστικών. Τονίστηκε δε, πως οι εναλλακτικές λύσεις, αφού αποκλείστηκαν οι πλαστικοί σωλήνες, ήταν οι χαλύβδινοι ή ανοξείδωτοι σωλήνες, που αμφότεροι έχουν την ίδια συμπεριφορά, στο αφαλατωμένο νερό.

Ανησυχία εν γένει για την ποιότητα

Στο κομμάτι των τοποθετήσεων των αιρετών, από την πλευρά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, κ. Ζούλιας, τόσο στην αρχική του τοποθέτηση, όσο και στη συνέχεια, επέμεινε, πως το πρόβλημα αφορά σε παράλειψη του μελετητή του έργου του νέου δικτύου ύδρευσης, καθώς, ενώ η επιθετικότητα του αφαλατωμένου νερού είναι τοις πάσι γνωστή, προβλέφθηκαν μεταλλικοί σωλήνες. Κατά συνέπεια, ο κ. Ζούλιας ζήτησε, ως αποζημίωση, ο Δήμος να αιτηθεί από το μελετητή να αναλάβει το κόστος, είτε για την προμήθεια των ανωτέρω προαναφερθέντων συστημάτων, είτε για την αντικατάσταση των σωλήνων με πλαστικούς.

Παράλληλα, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, κυρίως της μειοψηφίας, αναδείχθηκε και το ζήτημα της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, αλλά και της καταλληλότητάς του για χρήσεις, όπως το μαγείρεμα, οι πλύσεις τροφίμων κλπ, με αρκετούς συμβούλους να υποστηρίζουν, πως το νερό που παράγεται είναι κατάλληλο μόνο για χρήσεις όπως το πότισμα, μεμφόμενοι τη δημοτική αρχή, για την τιμή του ανά λίτρο, δεδομένων των συνθηκών.

Επίσης, το λόγο πήρε και εκπρόσωπος της «Πλακιώτικης Ένωσης», τοπικού φορέα, που τις προηγούμενες ημέρες είχε εκδώσει αιχμηρή ανακοίνωση για το ζήτημα, ο οποίος τόνισε, πως ο Δήμος θα έπρεπε να έχει εκδώσει εξαρχής ενημερωτική ανακοίνωση προς τους πολίτες και εφόσον αυτό δεν προβλέφθηκε, να προχωρήσει άμεσα σε ενημέρωση, με τα όποια νέα στοιχεία. Επίσης, απηύθυνε ερώτημα, αναφορικά με το κατά πόσο οι δημότες θα συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά το νερό, δεδομένου ότι όπως φάνηκε από τους ισχυρισμούς δημοτικών συμβούλων, δεν δείχνει κατάλληλο για καμία ουσιαστική χρήση.

Σε δύο φάσεις η προμήθεια

Τελευταίος το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Μήλου, κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο οποίος αφού έδωσε ένα μικρό ιστορικό του έργου, υπερασπίστηκε την Τεχνική Υπηρεσία, τονίζοντας, πως κινητοποιήθηκε άμεσα. Επίσης, διευκρίνισε, πως η μελέτη του έργου, αφορούσε σε υδραυλική μελέτη, σχετικά με το πώς θα μπορούσε να παρέχεται περισσότερο νερό στην Πλάκα και στις γύρω περιοχές, και σε καμία περίπτωση χημική.

Όπως σημείωσε, ο Δήμος, προκειμένου ο κόσμος να προμηθεύεται ελεύθερα νερό, αφαίρεσε τη χρέωση από τα μηχανήματα προμήθειας νερού, ενώ διεμήνυσε σε όλους τους τόνος, ότι η τιμή του νερού δεν πρόκειται να αυξηθεί.

Τέλος, εισηγήθηκε ο Δήμος να προμηθευτεί άμεσα το σύστημα προστασίας του δικτύου από αποθέσεις και διαβρώσεις, ενώ σε ό,τι αφορά στο σύστημα δημιουργίας προστατευτικού φιλμ στους σωλήνες, ο κ. Δαμουλάκης σημείωσε, πως οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επικοινωνία με την εταιρεία πώλησης του νερού στο Δήμο, προκειμένου να αναλάβει μέρος του κόστους, αλλά και με τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη και άρα το θέμα μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση. Την εισήγηση του Δημάρχου ενέκρινε το Σώμα ομόφωνα.

Πηγή : http://www.koinignomi.gr