"Μηλέικα Νέα"

kefalas-thanasis

H βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταλλευτικών επιχειρήσεων θα έρθει και μέσω της καινοτομίας, πρότεινε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), κ. Αθανάσιος Κεφάλας.

Ομιλία στο πλαίσιο της διημερίδας που οργάνωσε (23-24 Νοεμβρίου) Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας(ΕΙΤ) με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θέμα τις Ορυκτές Πρώτες Υλες.

«Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καινοτομία όσον αφορά τόσο τις διαθέσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, όσο και τη μεταλλευτική δραστηριότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας της, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους», τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Αθανάσιος Κεφάλας στη διημερίδα “EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials Community Dialogue” που πραγματοποιήθηκε 23-24 Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis στην Αθήνα.

Ο κ. Κεφάλας επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είχε αξιόλογο μεταλλευτικό παρελθόν και παρόν. Οι ορυκτές πρώτες ύλες συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων η εξορυκτική βιομηχανία έχει παραμείνει ιδιαίτερα ανθεκτική. Ο κλάδος συνεισφέρει σταθερά στο ΑΕΠ, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και συνεχίζει να είναι ένας από τους κυριότερους εργοδότες στη χώρα μας.

Ωστόσο, για τη διατήρηση αυτής της πορείας, κατά τον Πρόεδρο του ΣΜΕ, είναι απαραίτητη η συνεπής εφαρμογή μίας Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η ισχύουσα πολιτική, παρότι στις προβλέψεις της κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί.

«Πέρα από την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών, για την ανάπτυξη του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας είναι απαραίτητη μία σειρά άλλων προϋποθέσεων όπως, ασφάλεια δικαίου, συνεκτικότητα διοικητικών αποφάσεων, φορολογική σταθερότητα κ.ά.», επεσήμανε ο κ. Αθ. Κεφάλας.

Στην ίδια διημερίδα, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος, αναφέρθηκε στην ενενηντάχρονη πορεία του Συνδέσμου και στη συνεχή του προσπάθεια για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας όπως και για τις προκλήσεις παρόντος και μέλλοντος που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Χαρακτηριστικό της πολύχρονης ιστορίας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποτελεί «η έντονη προσήλωση σε μικρούς και μεγάλους στόχους που διεκδικούνται με συνέπεια και συνέχεια με υπομονή και επιμονή, μερικές φορές επί πολλές δεκαετίες, προκειμένου να επιτευχθούν και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Μέσα από αυτή την ενενηντάχρονη διαδρομή, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας τεχνικές εμπειρίες, εφαρμόζουν ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές εξόρυξης και αποκατάστασης περιβάλλοντος, είναι εξαιρετικά νεωτεριστικές σε παραγωγή νέων προϊόντων και απόλυτα εξωστρεφείς σε όλη τους την επιχειρηματική δραστηριότητα, κατακτώντας έτσι, εκτός της εγχώριας, την παγκόσμια αγορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη μεγάλη εθνική οικονομική κρίση, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου ανέπτυξαν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους, κρατώντας τις θέσεις εργασίας που είχαν προ κρίσης και αλώβητες τις παραγωγικές τους δομές κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ.

Φώτο αρχείου