"Μηλέικα Νέα"

Συνάντηση του Νίκου Συρμαλένιου με το δήμαρχο Μήλου Μανώλη Μικέλη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/10 στο γραφείο του δημάρχου στη Μήλο. Στη συνάντηση έγινε εκτενής αλληλοενημέρωση για τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και ειδικότερα συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα του νησιού.

Μεταξύ αυτών, το θέμα της διάθεσης των λυμάτων, όπου οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής επικεντρώθηκαν στη συντήρηση του βιολογικού στην Τανταλιά αλλά και στην ολοκλήρωση της μελέτης τόσο για τη μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων, όσο και το δίκτυο αποχέτευσης του Αδάμαντα, το θέμα των απορριμμάτων όπου η διακομιδή εξασφαλίστηκε με την προμήθεια των νέων απορριμματοφόρων, ενώ τα ήδη προγραμματισθέντα έργα για τη συνολική διαχείριση οφείλουν να εναρμονιστούν με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την μεταφορά της αρμοδιότητας στον Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ, το θέμα της ύδρευσης όπου κύριος στόχος είναι η διασύνδεση με τα Πολλώνια.

Επίσης η δημοτική αρχή βρίσκεται στη φάση κατοχύρωσης της δημοτικής περιουσίας, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ρίξει το βάρος της στην επεξεργασία και ολοκλήρωση του Χωροταξικού, στην υπογειοποίηση του δικτύου της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην αποτροπή έργων που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του νησιού όπως η εγκατάσταση μεγάλου αιολικού πάρκου, η εγκατάσταση αποθηκών καυσίμων στον Καστανά κλπ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης για την ολοκλήρωση της επαναλειτουργίας του κτιρίου του γυμνασίου και λυκείου με παράλληλη προώθηση εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των υποδομών του.

Τέλος αναφερθήκαν και στο λιμενικό έργο των Πολλωνίων (φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Ν.Α.), το οποίο δημοπρατήθηκε και θα προχωρήσει.

Από την πλευρά του ο Νίκος Συρμαλένιος επανέλαβε τη στήριξη του στο έργο της δημοτικής αρχής και τη διαθεσιμότητα συμβολής του με κάθε πρόσφορο μέσο στην προώθηση λύσεων σε όλα τα κρίσιμα θέματα του νησιού.

29/10/2020