"Μηλέικα Νέα"

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ, κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο κατέθεσε την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, με θέμα: «Προβλήματα Λιμένων» αναφέροντας διάφορα προβλήματα τα οποία υφίστανται λιμάνια της χώρας μας μας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των πλοιάρχων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος: «Τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά και συνήθως δεν αντιμετωπίζονται, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας σχεδιασμών και έργων. Το σοβαρό αυτό θέμα το θέτουμε προς συζήτηση στην επόμενη συνάντησή μας ούτως ώστε να συζητηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των λιμενικών τελών και να προγραμματιστεί ο σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση των έργων»

Μεταξύ των λιμανιών αναφέρονται τα λιμάνια των Κυκλάδων:

ΜΕΡΙΧΑ (ΚΥΘΝΟΣ)

Φωτοσήμανση βραχονησίδας Μέριχα
Εκβάθυνση εσωτερικού λιμένα
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Αύξηση εμβέλειας φανού εισόδου (ορ. Μαρτινάκι)

ΣΕΡΙΦΟΣ

Φωτοσήμανση εισόδου
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Προέκταση προβλήτα προς ανατολικά και διαπλάτυνση προβλήτα προς νότια

ΣΙΦΝΟΣ

Επέκταση προβλήτα και δημιουργία επαρκούς χερσαίου χώρου για την εξυπηρέτηση
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Στην υπάρχουσα μορφή του να γίνει υπερύψωση του προβλήτα στο “κεφάλι” περίπου 30 εκατοστά ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης πλοίου στο σημείο αυτό. Για τα πλοία με μικρό εκτόπισμα, υπάρχει ήδη χαμηλού ύψους θέση πρόσδεσης

ΚΙΜΩΛΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙΑ
Επέκταση προβλήτα προς Α
Κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Ν-ΝΑ ανέμους

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (ΜΗΛΟΥ)

Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Διαπλάτυνση προβλήτας και κατασκευή προβόλου για πλαγιοδέτηση πλοίου

ΜΗΛΟΣ

Να παραχωρηθεί από το Λιμεναρχείο και 2η θέση πρόσδεσης στην Ανατολική ή Δυτική πλευρά του προβλήτα ώστε να αποφεύγονται οι αναμονές στις ταυτόχρονες αφίξεις πλοίων, αλλά και να υπάρχει εναλλακτική θέση πρόσδεσης σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΓΑΥΡΙΟ (ΑΝΔΡΟΣ)

Αντικατάσταση και επανατοποθέτηση δεστρών (μπίντες).
Τοποθέτηση ειδικού σκυροδέματος στη βόρεια προβλήτα σύμφωνα με υποδείξεις πλοιάρχων.
Πρέπει να γίνει νέα τοποθέτηση ειδικού σκυροδέρματος σε όλη τη βορειά προβλήτα και ράγες στην άκρη της προβλήτας για να αποφεύγεται η φθορά της από τους καταπέλτες των πλοίων. Επίσης το νέο σκυρόδεμα πρέπει να πέσει σε τέτοιο ύψος ώστε να εξυπηρετεί την φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων.
Τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων (fender – λάστιχα) σε όλο το λιμάνι.
Tοποθέτηση πράσινου φανού στην είσοδο του λιμένα.

ΣΥΡΟΣ

Τοποθέτηση προσκρουστήρων νέου τύπου στις προβλήτες Νο 2,4,5
Επισκευή ράμπας θέση Νο 5
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης
Εκβάθυνση Θέσης (βλύχος), θα υπήρχε η δυνατότητα το πλοίο να παραμένει εκεί, σε περίπτωση διανυκτέρευσης ή απαγορευτικού
Να γνωστοποιηθεί η μελέτη κατασκευής του νέου χώρου πρόσδεσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις

ΤΗΝΟΣ

Είναι επιτακτική ανάγκη να απομακρυνθούν άμεσα τα ημιβυθισμένα μπλόκια του υπό μελέτη/κατασκευή νέου κυματοθραύστη
Με τους βόρειους ανέμους υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθεί το εκάστοτε πλοίο επάνω στα ημιβυθισμένα μπλόκια τα οποία δεν είναι ορατά και με τους νότιους άνεμους αντί να κοπάζει ο κυματισμός εντός λιμένα συμβαίνει το αντίθετο
Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση της μελέτης κατασκευής του νέου λιμενοβραχίονα, ο οποίος θα πρέπει να κατασκευαστεί νοτιότερα από τον υπάρχοντα ώστε να μεγαλώσει η λιμενολεκάνη. Σημ. έχουν κατατεθεί άπειρες προτάσεις για την κατασκευή ενός ασφαλούς λιμένα, χωρίς μέχρι τώρα να ληφθούν υπόψιν
Επίσης πρέπει να τοποθετηθούν προσκρουστήρες στις προβλήτες Νο 4,5,6
Απομάκρυνση ημιτελούς κυματοθραύστη (μπλόκια)
Αντικατάσταση – τοποθέτηση οπού χρειάζεται προσκρουστήρων fender – λάστιχα
Εκβάθυνση παλιού λιμένα

ΜΥΚΟΝΟΣ

Αντικατάσταση – τοποθέτηση οπού χρειάζεται προσκρουστήρων fender – λάστιχα
Αποκατάσταση και συντήρηση προβλήτας Νο6,όπως επίσης συντήρηση όλων των προβλητών (Έχουν καταστραφεί οι ράγες και το τσιμέντο).
Τοποθέτηση μπίντας (δέστρας) νότια του κόκκινου φανού ανάμεσα στις προβλήτες Νο6 – Νο7

ΠΑΡΟΣ

Ενίσχυση φωτοβολίας φανού Αγ. Φωκάς (χάνεται στα φώτα της πόλης)
Εκβάθυνση πλησίον θέσεων 6-7-8
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Δημιουργία μεγαλύτερου χερσαίου χώρου
Κατασκευή προβόλου για δυνατότητα πλαγιοδέτησης πλοίων διανυκτέρευσης

ΝΑΞΟΣ

Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Εκβάθυνση στη νότια πλευρά του λιμένα θέση 3 και 4
Η θέση Νο 3 δεν χρησιμοποιείται λόγω ζημιάς (καθίζηση) της προβλήτας και το βάθος στη Νο 4 κυμαίνεται από 4,5-5,1 μ. με αποτέλεσμα ολόκληρη η νότια πλευρά να παραμένει εκτός λειτουργίας για τα μεγαλύτερα πλοία
Επισκευή της μοναδικής προβλήτας η οποία χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα πλοία

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

Επιτακτική ανάγκη επίσπευσης κατασκευής νέου λιμανιού
Το υπάρχον υποτυπώδες λιμάνι ειδικά σε νοτίους ανέμους κρίνεται ανασφαλές

ΑΙΓΙΑΛΗ

Ανάγκη διαπλάτυνσης του προβλήτα και επισκευή του υπάρχοντος, στο σημείο όπου πατάει ο καταπέλτης του πλοίο, εξέχουν τα σίδερα ενίσχυσης του προβλήτα, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να ολισθαίνει, με την ύπαρξη μικρού κυματισμού
Τοποθέτηση προσκρουστήρων

ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Επισκευή προβλήτα από τα εξέχοντα σίδερα

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Απομάκρυνση εγκατάστασης αφαλάτωσης, η οποία δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία και δυσχεραίνει τους χειρισμούς των πλοίων
Τοποθέτηση προσκρουστήρων

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Απαραίτητη η φωτοσήμανση βραχονησίδων (Roulioxeres-Δύο Αδέλφια και Ακ. Λατίνη)
Επέκταση προβλήτας προς Α
Τοποθέτηση προσκρουστήρων
Εκβάθυνση λιμενολεκάνης

ΣΙΚΙΝΟΣ

Προέκταση και διαπλάτυνση προβλήτας
Εκβάθυνση περιοχής πρόσδεσης
Φωτισμός προβλήτας

ΙΟΣ

Επέκταση διαπλάτυνση προβλήτας
Εκβάθυνση περιοχής προς ΒΑ
Τοποθέτηση σημαντήρων οριοθέτησης περιοχής λουομένων

ΑΘΗΝΙΟΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)

Είναι επιτακτική ανάγκη για το νησί της Σαντορίνης, να εξευρεθεί μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης των πλοίων, σε κάποια άλλη υπήνεμη από Δ-ΝΔ ανέμους, τοποθεσία, κατασκευάζοντας μια προβλήτα που θα μπορεί να εξυπηρετεί τα πλοία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τους ανωτέρω ανέμους.

Σχετικά άρθρα: 

 (Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019)

 (Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016)