"Μηλέικα Νέα"

Η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία μετά την αρχική της εξαγγελία της 27 Ιανουαρίου 2003, προκηρύσσει και για το σχολικό έτος 2022-2023 μία υποτροφία, για να τιμήσει τη μνήμη της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, μίας γυναίκας υπόδειγμα μητέρας, επαγγελματία και επιστήμονα.

Με την υποτροφία αυτή επιβραβεύονται οι προσπάθειες και το ήθος μίας φοιτήτριας από τις αποφοίτους των Λυκείων Μήλου (Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.) και του Γενικού Λυκείου Κιμώλου που  πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην επιλογή για την απονομή, προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι επιτυχούσες στις:

1)Σχολές Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (απόλυτη επιλογή με προτεραιότητα τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και επόμενη τη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.)

2)Πολυτεχνικές Σχολές (πενταετούς φοίτησης πλην των δύο ανωτέρω)

3)Λοιπές Ανώτατες Σχολές.

Διαβάστε και κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ...