"Μηλέικα Νέα"

melissokomoi

Όλοι οι μελισσοκόμοι-κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων θα πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας, μέχρι 31-Δεκεμβρίου-2016 «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών». Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών θα γίνεται με αίτηση-δήλωση από όλους τους μελισσοκόμους-κατόχους μελ/κών βιβλιαρίων κάθε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του νέου τριετούς προγράμματος 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης μελισσοσμηνών από τον συνήθη τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους. οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας σχετική αίτηση έως 31-12-2016.Οι δικαιούχοι της δράσης αυτής θα πρέπει να πληρούν τα βασικά κριτήρια:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως Επαγγελματίες αγρότες.

Να είναι κάτοχοι 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και ελάχιστη ακαθάριστη αξία παραγωγής τους 8.000 Ευρώ.

Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον πριν από ένα έτος από την ημερομηνία της αίτησης.

Να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση κυψελών διαχείμασης, στην υπηρεσία μας, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Να υποβάλουν, στην υπηρεσία μας, Αίτηση Δήλωση συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας» για τις επόμενες μετακινήσεις μελισσοσμηνών τους.

Για την σύνταξη των σχετικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας.

Σχετικά υποδείγματα αιτήσεων έχουν σταλεί στους κατά τόπους Συνεταιρισμούς, Δήμους, Κ.Ε.Π. Σίφνου, Κ.Ε.Π. Σερίφου.