"Μηλέικα Νέα"

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου δειγματοληψία σιέλου για την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Εθελοντές δότες: μόνο ηλικίας 18-45 ετών.

Προσοχή: Τηρήστε Αποστάσεις – Αποφύγετε τον Συνωστισμό.

Η Διοίκηση του Κέντρου Υγείας Μήλου

Υπεύθυνη Συντονισμού και Δειγματοληψίας: Κυριακούλα Κοντογιάννη, ΤΕ Επισκέπτρια Κ.Υ. Μήλου, Εγγεγραμμένη εθελόντρια και λήπτρια υλικού του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδα»

Για την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών