"Μηλέικα Νέα"

Το δημοτικό οδικό δίκτυο δεν έχει συντηρηθεί και σε πολλά σημεία η κατάσταση του είναι απαράδεκτη. Με την πρόφαση ότι κάποτε θα σκαφτούν οι δρόμοι για άλλα έργα, ο δήμος δεν προχωράει σε επισκευές, με αποτέλεσμα οι δρόμοι μας να κρύβουν κινδύνους για πεζούς, οδηγούς και οχήματα.

Προτεραιότητα μας είναι να προχωρήσουμε στις απαραίτητες επισκευές του δημοτικού οδικού δικτύου για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας.

www.milosdinami.gr