"Μηλέικα Νέα"

Γνωρίζεται ότι έχει τεθεί στην παραγωγική της έκδοση η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας. Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

*Άδεια ναυαγοσώστη

*Δραστηριοποίηση δύτη

*Δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί

*Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

*Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

*Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

*Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

*Καταδυτικές Υπηρεσίες αναψυχής

*Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

*Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

*Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Στην ανωτέρω εφαρμογή οι αιτούντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών Taxis Net για αυθεντικοποίηση και εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής.